Select Page

2024ko Diru-laguntzak

Elkarteek garatutako gizarte-, kultura- eta kirol-arloko ekimenak finantzatzeko oinarrien deialdia,

kirol-klubak eta/edo pertsona fisikoak 2024.urtean

60. Znb. ALHAO

DONEMILIAGAKO UDALA

2024an elkarteek, kirol-klubek eta/edo pertsona fisikoek garatutako gizarte-, kultura- eta kirol-arloko ekimenak finantzatzeko oinarrien deialdia

 

Eskabide-orria

KULTUR PROGRAMETARAKO DIRULAGUNTZA ESKAERA KIROL ETA/EDO GIZARTE ARLOKOAK

San Millango Udalak 2024rako kultur, kirol edota gizarte programetarako aktibatuta dituen laguntzak eskuratzeko eskabide orria

 

ANEXO I

ELKARTEAREN ORDEZKARITZAKO ZINPEKO AITORPENA

Elkarte eskatzaileak hainbat puntutan duen egoerari buruzko zinpeko dokumentazioa, nahitaez bete beharrekoa.

 

ANEXO II

JARDUERA PROIEKTUA ETA/EDO PROGRAMA

Garatu beharreko jarduerak nahitaez betetzeko dokumentazioa. Proiektua, datak, lekua eta jarduera horien hartzaileak.

 

Justifikazio-inprimakia

GIZARTE, KULTURA ETA KIROL ARLOKO EKIMENAK

Kultura eta kirol arloko ekimenetarako Laguntzen Udal Deialdiaren arabera, jarduera justifikatzen duen memoria eta dokumentazioa aurkezten dira.

 

Anexo III

JUSTIFIKAZIO-KONTU SINPLIFIKATUA

Jasotako dirulaguntzaren helburua bete dela, arestian aipatutako datuak egiazkoak direla, eta datu horiek egindako jarduera betetzeko erabili direla.