Select Page

2012 ko Bioaniztasun Plana

 

En 2012 el Ayuntamiento de San Millán realizó un Plan de biodiversidad en el que se establecían acciones a realizar que promuevan el desarrollo sostenible “Hacia el fortalecimiento de la biodiviersidad” del municipio.

PROYECTO “LAGUNILLA DE BIKUÑA”

En 2019 se ha actuado sobre la lagunilla de Bikuña, para proteger a las poblaciones de anfibios.

Esta actuación ha sido financia por la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, dentro de la convocatoria “Orden de 9 de mayo de 2019, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial por la que se regula la concesión de Subvenciones a Ayuntamientos, Mancomunidades, otras Entidades Locales, Organismos Autónomos Locales, Agencias de Desarrollo Local y Sociedades Mercantiles Locales que realicen acciones que promueven el desarrollo sostenible”.

 

     LA RANA AGIL

Icon

La Rana Ágil 1.37 MB 32 downloads

PROTECCIÓN HÁBITAT RANA ÁGIL EN LAGUNILLA DE  VICUÑA Y CHARCA DE BARRÍA Dar...

 

Donemiliagako Udala hedaduran sakabanatuta dagoen eta, aldi berean, biodibertsitatean aberatsa den udalerria da. 2012an biodibertsitate plan bat egin zen, eta bertan, udalerriko biodibertsitatea mantentzeko, kontserbatzeko eta hobetzeko garatu beharreko ekintzak ezarri ziren. Funtsezko proiektuetako bat Quercus izan zen, Ordoñanako uharte basoa zabaltzen duen lursaila lehengoratzea, habitataren ertz-efektua edo zatikatzea murriztuz.

2019an, Bikuñako aintziraren gainean jardun da, anfibioen populazioak babesteko; zehazki, ganadua urmaelera igarotzea itxi da. Pasabidea anfibioen eta putzuaren beharren arabera ireki edo ixteko aukera ematen du hesiak. Eusko Jaurlaritzak bere kapital naturalaren eta biodibertsitatearen ildotik finantzatu du jarduera. Helburu nagusia ur-masak eta bertan bizi den ekosistema indartzea da, eta, horretarako, baso-igel jauzkaria eta beste anfibio­espezie batzuk berreskuratu nahi ditugu.