Select Page

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna

2020ko uztailaren 8an aho batez onartu zen Arabako Lautadan emakumeen eta gizonen berdintasunerako II. plana.

Zertaz ari gara Berdintasun Plana diogunean?

Plana lan-gida bat da, eta udalek eta Arabako Lautadako Kuadrillak berak jarriko dituzten helburu eta ekintzak biltzen ditu bere lurraldean emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bermatzeko.
Planak herritar guztientzako ekintzak eta udal bakoitzaren eta kuadrillaren barne kudeaketarako ekintzak biltzen ditu.

 

Zergatik eskualde-plana eta ez 8 udal-plan?

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun-egoera ez da oso desberdina Lautadako udalerri bakoitzean, nahiz eta udalerri bakoitzak bere ezaugarriak eta aurrerapenak dituen berdintasunari dagokionez.
Horregatik, II. Plan honen bidez, gure udalerrien ekarpenak balioetsi nahi dira; baina, horrez gain, eskualdearen ikuspegia eta udalerrien arteko lankidetza aldarrikatu nahi dira nahi dira, ikuspegi estrategiko, feminista eta genero komunetik, kuadrillako emakumeen sorotasunari mesede egingo diona, kuadrilla osatzen duten udalerrien berezitasunen berezko beharrei jaramonik egin gabe.

 

Elaborazio prozesu parte-hartzailea

II. Plana Berdintasun Arloaren hausnarketa estrategikoko parte-hartze prozesu batean oinarrituta diseinatu da. Prozesu horretan, politikariek eta teknikariek parte hartu dute, baita Arabako Lautadako udalerrietako elkarte-mugimenduko emakumeek ere. Horrek erronkak eta lehentasunak egituratzen lagundu du, baita hurrengo lau urteetan ekintza bideratu behar duten jarduera-printzipioak ere.

 

Zer egitura mota du eta zein programa garatuko dira?

Gobernu ona

Zeharkako elementuetatik lan egingo da, hau da, Udalaren eta Kuadrillaren programa eta proiektu guztiak inplikatuz, genero-ikuspegia lehentasun politikoetan, administrazioaren egitura eta prozeduretan txertatzeko.
Horregatik, II. Planaren zati honetan udal bakoitzaren eta Kuadrillaren barne kudeaketa hobetzeko ekintzak biltzen dira, berdintasunari begira.

I. ardatza.
Emakumeen jabekuntza

 

Jabekuntzaren zenbait definizio daude. Marcela Lagarde eta de los Ríos antropologoa jabekuntzatzat hartzen da “emakume bakoitzak besteen, historiaren, politikaren eta kulturaren objektu izateari uzten dion prozesua, eta bizitzaren beraren subjektu bihurtzen dena, historiaren, kulturaren, politikaren eta gizarte-bizitzaren protagonista. Eremu soziopolitikoan protagonismo horretara iristeko, kontzientzia indibiduala eta kolektiboa hartzeko prozesu bat behar da.

II. ardatza.
Baliabideen eta zainketen banaketa, bizitzaren jasangarritasuna erdigunean jarriz

 

Ardatz horren bidez, gizarte-sistema aldatzen lagundu nahi da, baliabideen, espazioen, denboren eta zainketen banaketa simetrikoagoa lortzeko, baliabideen banaketa hori “bizitzeko egokiak diren bizitzak” lortzera bideratuz.
Horrek guztiak esan nahi du baliabideak birbideratu egin behar direla, bizitzari eusteko zainketen zentraltasuna kontuan hartuta, eta onartu behar dela izaki interdependenteak garela, eta halabeharrez besteengandik behar ditugula bizirauteko; interdependentzia hori ez dela kudeatu behar banaketa asimetrikoko ereduen bidez, non kargak pertsona edo kolektibo feminizatu jakin batzuei baitagozkie, eta, gainera, kalitatezko enpleguetarako sarbidea mugatzen baitute, eta beharrezkoa dela bizimodu kolektiboa izateko oinarrizko ereduak bilatzea.

III. ardatza.
Emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko bizitzak

 

Indarkeria matxistak giza eskubideen urraketa ohikoenak dira, eta ez dira halakotzat izendatzen. Indarkeria matxistak emakumeen aurka jartzen dira, emakumeen aurka, genero-bereizkeriaren eta egungo eredu androzentriko eta patriarkalean gizonek emakumeekiko duten boterearen ondorioz; izan ere, emakumeenganako mendekotasun-posizioari eusten diote. Horregatik, eskubideen bermearen ikuspegitik, ardatz honen helburua da Arabako Lautadako Kuadrillaren ekintza orientatzea, bizirik atera diren emakumeek eta beste biktima batzuek, hala nola haien seme-alabek, bizitza librea izan dezaten haien kontra gauzatzen den indarkeriatik.

Beraz, esan dezakegu II. Berdintasun Plana modu estrategikoan eta planifikatuan emakumeen eta gizonen benetako berdintasuna lortzeko bidean aurrera egin nahi duen ibilbide-orria dela. Plan honek Arabako Lautadako udal bakoitzaren eta kuadrillaren beraren politika publikoak konprometitzen ditu.

Arabako Lautadan emakumeen eta gizonen berdintasunerako II. plana.

Arabako Lautadako Pobrezia Partzialaren Feminizazio-azterketa – V.2019