Select Page

UDALERRIKO BAKE EPAILE TITULARRA ETA ORDEZKOA IZENDATZEKO DEIALDIA

IZANGAIEN BETEKIZUNAK: Espainiarra izatea, adinez nagusia izatea eta botere judizialaren lege organikoan aurreikusitako ezgaitasun- edo bateraezintasun-kausaren batean sartuta ez egotea.

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA: 

– NANaren fotokopia.

– Legean aurreikusitako ezgaitasun- eta bateraezintasun-arrazoiren batean sartuta ez egotearen adierazpena.

ESKAERAK AURKEZTEKO EPEA: 2022ko abenduaren 14a arte.

AIRAGARKIA: