Select Page

4/IZENPEKO AITORPENA

Declaracion jurada para solicitud de ayudas para financiación de gastos corrientes de Concejos 2022.

Kontzejuetako gastu arruntak finantzatzeko 2019 laguntza eskatzeko izenpeko aitorpena.