Seleccionar página
[featured_image]
Descargar
Download is available until [expire_date]
  • Versión
  • Descargar 0
  • Tamaño del archivo 177.27 KB
  • Recuento de archivos 1
  • Fecha de creación 27 junio, 2017
  • Última actualización 27 junio, 2017

BOTHA. Tasas de Basuras. Euskara

DONEMILIAGAKO UDALA
Behin betiko onartzea zerga ordenantzen aldaketa
Igaro delarik behin behineko erabakiaren jendaurreko epea, Udalbatzak 2016ko urriaren
19ko eta azaroaren 9ko osoko bilkuretan hartu zuenarena, 2017rako ondoko zerga ordenantzak
aldatzeko (azaroaren 7ko ALHAO, 124 zk., eta azaroaren 21eko ALHAO, 130 zk.), eta epe horretan
inolako erreklamaziorik aurkeztu ez denez, erabaki hori behin betiko bihurtzen da, hala
xedatzen baitu apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, toki araubidearen oinarriak arautzen dituenak,
49.c) artikuluan).