Seleccionar página
II Protocolo de actuaci n y coordinaci n institucional para la mejora en la atenci n a las victimas de violencia machista

II Protocolo de actuaci n y coordinaci n institucional para la mejora en la atenci n a las victimas de violencia machista

La violencia machista es una violencia estructural que se manifiesta en todos los contextos de las vidas de las mujeres: escolar, laboral, social, político, familiar, etc. y sobre los cuerpos que rompen los esquemas de género tradicionalmente asignados como los intersex, transgénero, transexuales, homosexuales y lésbicos. Los agresores la ejercen se valen del sufrimiento psicológico, sexual, físico o moral y utilizando medios diversos como los físicos, verbales, gestuales, electrónicos u otros.

Guia II PLAN PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES DE CUADRILLA DE LAUTADA 2020-2023

Guia II PLAN PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES DE CUADRILLA DE LAUTADA 2020-2023

El II Plan se ha dise ado a partir de un proceso participativo de reflexion estrategica del Area de Igualdad, en el que ha participado tanto el personal politico y tecnico, como las mujeres del movimiento asociativo de los municipios de La Llanada Alavesa, contribuyendo a estructurar los retos y prioridades, asi como los principios de actuacion que deben orientar la accion los proximos cuatro años.

II Protocolo de actuaci n y coordinaci n institucional para la mejora en la atenci n a las victimas de violencia machista

II Protocolo de actuacion y coordinacion institucional para la mejora en la atencion a las victimas de violencia machista

EL 28 DE MAYO DE 2018 SE HA APROBADO POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA DE LA CUADRILLA EL II PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL. EL MISMO SE HA REALIZADO A PARTIR DE UN PROCESO PARTICIPATIVO CON LA POBLACIÓN DE LA LLANADA.
ESTE PROTOCOLO TIENE EL OBJETIVO DE MEJORAR LA ATENCIÓN DE LAS MUJERES QUE SUFREN ESTA SITUACIÓN EN NUESTRA COMARCA.

BERDINTASUNERAKO II. PLANA 2020 2024

BERDINTASUNERAKO II. PLANA 2020 2024

SARRERA

Araban Berdintasunerako Politikak ezarri dituen aitzindaria izan da Lautadako Kuadrilla. Horrela, udalerri mailan diseinatutako Berdintasun planak: Burgelun hiru, Alegr a-Dulantzin, bi; Asparrenean, bat; kuadrilla mailan, Lautadako I. Berdintasun Plana Arabako lehenengoa izan da. Lautadako Kuadrillako Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako Plana parte-hartze prozesu baten emaitza da, baita Kuadrillan berezko Berdintasun Unitate bat egoteko aukera eman zuen bultzada politiko batena ere, osatzen zuten udalerrien laguntzarekin finantzatua.
Ibilbide honek aurrerapen eta praktika on nabarmenak eman dizkio, aurreko udalerri Planen diagnostiko eta ebaluazio prozesuan jaso direnak, bereziki Alegr a-Dulantzikoa, baina baita Kuadrilla osokoa ere. Horregatik, lehendabiziko bi kapituluetan aurrekariak, erreferentziak eta aintzat hartu den marko legala zehaztutako eta erabilitako lan metodologia zein prozesua deskribatzen dira.
Gainera, Planaren oinarria Berdintasun Saileko hausnarketa estrategikoko prozesu bat ere bada. Horretan, politikariek eta teknikariek hartu dute parte, baina baita Lautadako udalerrietako elkarte mugimenduko emakumeek ere, erronkak zein lehentasunak, eta datozen lau urteetan ekintza bideratu behar duten jarduera printzipioak egituratzen laguntzeko.
Benetako Berdintasuna eraikitzekotan, proiektua inspiratuko duten ondorengo ekintza guztiak zeharkako elementutzat joko dira: emakumeen autonomia eta askatasunean laguntzea Kuadrillako emakumeei ongizatea eskaintzen dien ikuspegi batetik: euren beharrei –garraioa eta haurtzaindegi zerbitzua, adibidez– arreta ematea ikuspegi ludiko bat emanez; mugimendu feministaren ekarpenak aitortzea eta ezagutzea, gure udalerrietako ekarpenei balioa emanez; eta kuadrilla mailako ikuspuntua zein udalerri arteko kooperazioa aldarrikatzea ikuspegi komun batetik: estrategikoa, feminista eta generokoa dena, Kuadrillako emakumeen ahizpatasuna sustatuko duena; eta hau guztia, osatzen duten udalerrien berezitasunen berezko beharrak alde batera utzi gabe.
Halaber, zeharkako elementuak izango dira genero ikuspegia administrazioaren lehentasun politikoetan eta egitura eta prozeduretan sartzea, baita emakumeen beste egoera berezi batzuk ere: genero ezberdintasunarekin batera horrekin elkartzen direnak, diskriminazioaren esperientzia zehatza desberdintasunen batuketa baino zerbait gehiago eta zerbait ezberdin bihurtuz.
Horretarako, planak berme batzuk eta genero arkitektura deitutako koordinazio eta kolaborazio oinarrizko azpiegitura bat ezartzen du. Izan ere, horiek gabe ez da posible ikusten planteatutako objektiboak lortzea. Horrek guztiak Plan honetan proposatzen diren ardatzen, helburu estrategikoen eta neurrien oinarria osatzen du.