Seleccionar página

4/DECLARACION JURADA

Declaracion jurada para solicitud de ayudas para financiación de gastos corrientes de Concejos 2020.

Kontzejuetako gastu arruntak finantzatzeko 2020 laguntza eskatzeko izenpeko aitorpena.